Najwyższy standard usług
transportowych
Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców
Stale rosnąca grupa lojalnych klientów

Aktualności

2018.03.20

Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie


 
W dniu 30 kwietnia 2014 roku Senat przyjął projekt zmiany do ustawy o transporcie (Code des transports) wprowadzający odpowiedzialność finansową i karną za nieprzestrzeganie zasad o których mowa w art. 8 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006, zgodnie z którym w pojeździe dopuszczalne są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe. Z uwagi na fakt, iż naruszenie tego zakazu powoduje znaczne obniżenie kosztów działalności firmy, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami transportowymi mającymi siedziby w różnych krajach, ustawodawca francuski uznał za zasadne wprowadzenie bardzo restrykcyjnych zasad odpowiedzialności za naruszenie powyższej normy.

Zgodnie z zmienionym przepisem L. 3313-3 Code des transports , każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić, że organizacja pracy kierowcy w czasie przewozu drogowego jest zgodna z przepisami dotyczącymi prawa do regularnego odpoczynku tygodniowego kierowcy zgodnie z przepisami art. 8 pkt 8 rozporządzenia 561/2006. Ponadto zgodnie z nowo utworzonym artykuł L. 3315-4-1 Code des transports wprowadza zakaz wynagradzania kierowców w oparciu o ilość przejechanych kilometrów bądź masę (objętość) przewożonego ładunku, jeśli sposób wynagradzania będzie wpływał na bezpieczeństwo ruchu drogowego i będzie zachęcał do naruszania przepisów UE. Podlega karze jednego roku więzienia i 30000 euro grzywny:

- Fakt organizacji pracy kierowców w sposób naruszający zasady korzystania z regularnych tygodniowych okresów odpoczynku (w pojeździe),

- Fakt ustalania wynagrodzenia w zależności od przebytej odległości lub ilości przewożonych towarów.

Wbrew informacjom krążącym w sieci kara pieniężna oraz zagrożenie więzieniem będzie dotyczyło nie kierowcy, lecz właściciela przedsiębiorstwa, bądź osoby zarządzającej kierowcami. Informacja ta wynika wprost z dokumentu końcowego zatwierdzającego ostateczną wersję wprowadzanego przepisu zatwierdzonego przez senat (oryginał dostępny w tym miejscu: http://www.senat.fr/rap/l13-487/l13-487.pdf). Ponieważ opracowane przez ustawodawcę francuskiego nowe przepisy są na końcowym odcinku ścieżki legislacyjnej należy się spodziewać szybkiego wprowadzenia nowych zasad odpowiedzialności (nawet czerwiec, lipiec 2014).

Pojawia się pytanie, czy odpowiedzialność będzie dotyczyła wyłącznie odpoczynków spędzanych w granicach Republiki Francuskiej, czy ogólnych zasad realizacji odpoczynk¬ów za ostatnie 28 dni. Niestety treść nowych zapisów ustawy oraz art. 8 pkt 8 rozporządzenia 561/2006 skłania ku gorszemu rozwiązaniu, tj. organ kontroli drogowej z Francji analizując dokumenty za ostatnie 28 dni pracy kierowcy (art. 15 rozporządzenia 3821/85) będzie mógł zażądać udokumentowania sposobu wykorzystanego odpoczynku tygodniowego w całym okresie podlegającym kontroli, nawet gdy odpoczynek odbierany był w innym kraju UE. Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę działania służb kontrolnych we Francji, polegającą na tym, iż najpierw nakładana jest kara, a dopiero potem przewoźnik może składać wyjaśnienia domagając się jej zwrotu, sprawę należy potraktować niezwykle poważnie i już teraz wprowadzać procedury regulujące zasad korzystania z pełnych odpoczynków tygodniowych w transporcie międzynarodowym (poza pojazdem).

Pozostaje ostatnie pytanie: dlaczego ustawodawca francuski postanowił wprowadzić tak restrykcyjne rozwiązania do swojego systemu prawnego. Odpowiedź znajduje się tutaj: http://www.senat.fr/rap/r13-450/r13-4500.html. W skrócie : francuski rynek transportowy przeżywa potężny kryzys, zaś tylko w okresie od stycznia 2011 do czerwca 2013 upadło we Francji ponad 500 firm transportowych, w których pracę utraciło około 10 tysięcy kierowców. Francja nie jest w stanie konkurować kosztowo z krajami wschodniej Europy. Przykładowo sumaryczny koszt kierowcy / km w Polsce oceniany jest na 0,15 €, zaś we Francji aż 0,44 € (Niemcy 0,33€. Hiszpania 0,20€). Ponieważ z uwagi na obowiązujące normy UE Francja nie mogła wprowadzić dyskryminujących ograniczeń dla przewoźników spoza kraju, wprowadzono rygorystyczne normy karne, które mają na celu znaczne podniesienie kosztów transportu dla przewoźników obcych, a tym samym zmniejszenie się różnic kosztów transportu przewoźników francuskich i zagranicznych.

 

Źródło: http://www.csk.szczecin.pl/component/content/article/40/238


DK Logistics s.c.
Rudno Górne 43 
32-125 Wawrzeńczyce
NIP: 6821768337
REGON: 122871039
tel. +48 608 519 646
biuro@dklogistics.pl 
www.dklogistics.pl